DANIŞMANLAR

Tuncay Başer

İnşaat Mühendisi - Teknik Danışman
 
1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Çeşitli firmalarda su yapıları mühendisliği, tasarım, inşaat uygulama ve saha kontrollüğü alanlarında başarılı işlere imza atarak, 2000 yılında Hidro Dizayn mühendislik grubuna katılmıştır. 2012 yılından itibaren ise Danışman olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

İbrahim Kocabaş

Jeoloji Mühendisi - Teknik Danışman
 
1980 yılında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'ni tamamlamış, 1992 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. Deneyiminin büyük bölümü Devlet Su İşleri'nde jeoloji işlerine aittir. 2008 yılının başında Hidro Dizayn'ın mühendislik grubuna katılmıştır. 2011-2014 yılları arasında jeoloji ve jeoteknik grubu grup başkanlığı görevini yürütmüş, 2014 yılının sonundan itibaren ise danışman olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evlidir.
 

Ali Uğur Süral

Jeoloji Mühendisi - Teknik Danışman
 
1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1984-2009 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde karst etütleri, kaynak geliştirme, barajlarda geçirimlilik problemleri ve önlenmesi çalışmaları başta olmak üzere değişik hidrojeoloji ve jeoteknik çalışmalarda Jeoloji Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Hidro Dizayn’a katılarak, 2015 yılının Eylül ayına kadar Jeoloji ve Jeoteknik Grubunda Uzman Jeoloji Mühendisi olarak görev almış ve halen Danışman olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.