Khelvachauri II Reg. ve HES (34,65 MW)

09.04.2013Achar Energy 2007 Ltd. (Eksim Yatırım Holding AŞ firmasıdır) tarafından ihale edilen projeyi 29.03.2013 tarihinde imzalanan sözleşmeyle Hidro Dizayn üstlenmiştir. Bu proje kapsamında Gürcistan / Batum'da yer alan Khelvachauri II Regülatörü ve HES'ine ait kesin ve uygulama projelerinin yapılması ve teknik şartnamelerinin hazırlanması işleri yapılacaktır.


<< Geri