Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı İşine ait iş ilerleme toplantısının ilki gerçekleştirildi

09.03.2017Firmamız uhdesinde bulunan “Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi İşi” kapsamında 08 Mart 2017 tarihinde T.C. Orman ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde yapılan işler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında toplantı gerçekleştirildi.

İlkinin gerçekleştirildiği İş ilerleme Toplantısının başkanlığını Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin Akbaş yaptı.

Hidro Dizayn Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M.Denizhan Bütün ve Adımsu Firması Genel Müdürü Sayın Burak Turan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf Aras ile kamu kurum ve kuruluşları, DSİ Bölge Müdürlükleri ve Proje Danışmanı İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Melek Alhan katıldılar.

Firmamız tarafından Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi ile ilgili olarak yapılan sunum kapsamında, havzanın genel tanıtımı yapıldıktan sonra Taşkın Riski Ön Değerlendirme aşamaları olan alüvyon alanlarının belirlenmesi, tarihi taşkın verilerinin değerlendirilmesi, yerleşim yerlerinin taşkın riski açısından irdelenmesi, nehir ve nehir kollarının numaralandırılması ve Çok Kriterli Karar Verme Metodu hususlarında bilgiler verildi. Ayrıca, Kızılırmak havzasında taşkın riski taşıyan yerleşim yerleri hakkında elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

 


<< Geri