DSİ 5. ve 12. Bölge Müdürlüklerinde Kızılırmak Havzası Taşkın Ön Risk Değerlendirme Toplantıları Gerçekleştirildi

30.03.2017Firmamız uhdesinde bulunan “Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi İşi” kapsamında 30 Mart 2017 tarihinde DSİ 5’inci ve 12’nci Bölge Müdürlüklerinin ev sahipliğinde Hidro Dizayn Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın M. Denizhan Bütün ve iş ortağımız Adımsu firması Şirket Müdürü Sayın Burak Turan tarafından sunum toplantıları gerçekleştirildi.

Yapılan sunumlar kapsamında, su ile ilgili verileri tek elde toplamak ve değerlendirmek, havza bazında taşkın yönetim planları ile taşkın risk ve zarar haritalarının hazırlanarak, su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturulması, mevzuat hazırlanması ve havza bazında üst planlamalarının yapılarak bütünleşik havza yönetiminin sağlanması konularında  görüş alışverişinde bulunuldu ve bilgilendirmeler yapıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf Aras ve Taşkın Yönetimi Şube Müdürü Sayın Satuk Buğra Fındık’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü sunum toplantısına Bölge Müdürü Sayın Mahmut Dündar ve Bölge Müdürlüğü çalışanları; DSİ 12. Bölge Müdürlüğü toplantısına ise Bölge Müdürü Sayın Okan Bal ve Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldılar.


<< Geri