Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetimi Planlarının Hazırlanması Kapsamında 2. İş İlerleme Toplantısı Gerçekleştirildi

17.08.2017Firmamız uhdesinde bulunan “Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi İşi” kapsamında 17 Ağustos 2017 tarihinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği 2. İş İlerleme Toplantısı gerçekleştirildi.

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ’ın başkanlığını yaptığı toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf ARAS, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ 5.Bölge Müdürlüğü, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Samsun SASKİ Genel Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi, Sivas Belediyesi, Yozgat Belediyesi, Kastamonu Belediyesi yetkilileri ile İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Müşavir Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Cevza Melek KAZEZYILMAZ ALHAN ve Hidro Dizayn Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın M. Denizhan BÜTÜN ve AdımSu Şirket Müdürü Sayın Dr. Burak TURAN ve Sayın Bora TURAN katıldı.

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ tarafından yapılan açıklamada, 2 adet havzada (Antalya ve Yeşilırmak) Taşkın Yönetim Planlarının tamamlandığı, 14 adet havzada ise (Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Kızılırmak, Aras, Kuzey Ege, Küçük Menderes ve Gediz, Batı Karadeniz ve Fırat-Dicle Havzaları) Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, 2021 yılı sonuna kadar tüm havzalarda taşkın yönetim planlarının tamamlanacağı ifade edilmişti.

Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi ile ilgili sunum, proje sorumlusu Dr. Burak TURAN tarafından yapıldı. Sunum kapsamında, geçen 3 ay içerisinde yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar anlatıldı. 2. Ara Rapor aşamasını kapsayan Kızılırmak Havzası’nın taşkın hidrolojisi çalışmalarında kullanılan veriler, yöntemler ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilerek,  önümüzdeki 3 aylık süreçte yapılacak çalışmalar açıklandı.

Proje ile ilgili sunumların ardından, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkı, görüş ve önerileri ile birlikte genel bir değerlendirme yapıldı ve toplantı, kapanış konuşması ile sona erdi.

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/17-08-18/K%C4%B1z%C4%B1l%C4%B1rmak_Havzas%C4%B1_Ta%C5%9Fk%C4%B1n_Y%C3%B6netim_Plan%C4%B1_Kapsam%C4%B1nda_Devam_Eden_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar_Payda%C5%9Flarla_De%C4%9Ferlendirildi.aspx?sflang=tr


<< Geri