Nenskra HES (210 MW) (Gürcistan)

02.08.2012JSC Nenskra (JSC Partnership Fund firmasıdır) (Gürcistan) tarafından ihale edilen projeyi Hidro Dizayn üstlenmiştir (27.07.2012). Bu proje kapsamında Nenskra HES'e ait jeoloji ve jeoteknik araştırmalar ile uygulama projeleri hazırlanacaktır.


<< Geri