Ana faaliyet alanlarımızdan bir diğeri de sulama projeleridir. Devlet Su İşleri (DSİ)'ne yaptığımız bu projelerde su kaynağı baraj, gölet, regülatör ve/veya yeraltı suyu olan alanlar için planlamadan uygulama projerinin yapımına kadar farklı kapsamlarda işler yürütmekteyiz.