Hidro Dizayn, hizmet alanlarındaki projeler için bugüne değin yüzlerce planlama ve fizibilite çalışması yapmış bulunmaktadır. Bir projenin yapılabilirliği konusunda güvenin adı olan Hidro Dizayn, başkalarınca yapılan birçok planlama ve fizibilite çalışmasını tüm bilgi ve deneyimini ortaya koyarak yeniden yapmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir: 
 
 • Ön Planlama Raporunun Hazırlanması (Bütün Plan Alternatifleri)
 • Ana (Master) Plan Raporunun Hazırlanması
 • Planlama ve Fizibilite Çalışmaları
  • Jeolojik, Topografik ve Malzeme Çalışmaları
  • Hidrolojik ve Hidrolik Çalışmalar
  • Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etüt ve Raporları (Toprak Kaynakları Çalışmaları)
  • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Çalışmaları
  • Mansap Su Hakları Raporları
  • Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma Raporları
  • Fizibilite Paftalarının Hazırlanması
  • İşletme Çalışmaları (Tekli ve/veya Ardışık Sistem)
  • Kurulu Güç ve Enerji Üretimi Analizi
  • Proje Maliyetinin Hesaplanması ve Ekonomik Karşılaştırmalar
  • Sosyal ve Çevresel Etkiler, Risk Değerlendirmesi Çalışmaları
  • Maliyetin Kısımlara Ayrılması ve Mali Analiz