HİDROELEKTRİK

Hidroelektrik santraller Hidro Dizayn'ın ana hizmet alanlarından birisidir. Hidro Dizayn bugüne değin farklı karakteristiklere sahip -kurulu güçlerinin toplamı 1500MW'yi aşan- çok sayıda hidroelektrik projesini başarıyla tamamlamış ve şu an yurtiçi ve yurtdışında -kurulu güçlerinin toplamı 2200MW'yi aşan- birçok hidroelektrik projesine de devam etmektedir. Geniş uzman kadrosuyla, hidroelektrik projelerine ait tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine yanıt verebilen Hidro Dizayn, konusunda ülke çapında ilk akla gelen sayılı firmalardandır. 

Hidroelektrik projeleriyle ilgili aşağıdaki yapı tipleri ilgi alanımıza girmektedir:
  • Küçük, Orta ve Büyük Düşülü, Depolamalı, Beton Ağırlık, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB), Kemer, Dolgu, Ön Yüzü Beton Kaplı Barajlar
  • Küçük, Orta ve Büyük Düşülü, Depolamasız ya da Küçük Depolamalı Regülatörler
  • Tünelli/Tünelsiz İletim Yapıları
  • Yeraltı ya da Yerüstü Santralleri
  • Pompaj Türbinli Sistemler