AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIMINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Tractebel Hidro Dizayn (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde en iyi şekilde muhafaza edilmeleri; böylece yasalara aykırı erişim ve veri işleme girişimlerinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaktayız.

Şirket, “Veri Sorumlusu” sıfatı ile, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları; iş başvurusunda bulunmak amacıyla firmamıza web sitemiz üzerinden müracaat eden veri sahiplerinin dikkatine sunarız. Şirket olarak, kişisel verilerinizin korunması hakkındaki işbu “Aydınlatma Metni”ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını saklı tutarız.

Şirket, “çalışan adayı” ilgili kişilere ait “kimlik”, “mesleki deneyim”, “iletişim” kategorilerindeki kişisel verileri, ilgili kişilerin doğrudan internet sayfasındaki “KARİYER” modülüne giriş yapmaları suretiyle toplamakta olup, söz konusu verileri “çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi”, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi” ve “insan kaynakları süreçlerinin planlanması” amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızasının alınması” yoluyla veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenmekte olup, ilgili politikada belirtilen saklama süresi sonuna kadar veri tabanında sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişimine açık olarak tutulacaktır.

Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini https://www.hidrodizayn.com adresinde bulunan “Kişisel Veri Bilgisi Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

İletişim Bilgileri

Tractebel Hidro Dizayn Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret A.Ş.

+90 312 473 41 00 info@hidrodizayn.com www.hidrodizayn.com

Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No.91 06520 Balgat, Çankaya, Ankara Türkiye