KENTSEL ALTYAPI

Kentsel altyapı projeleri, Hidro Dizayn'ın kuruluşundan bugüne değin ilgilendiği diğer bir hizmet alanıdır. Su kaynaklarının belirlenmesi kadar suyun kullanıcılara beklentileri karşılar şekilde ulaştırılması Hidro Dizayn için önemli bir konudur. Ülkelerin içme suyu kalitesini sürekli iyileştirme ve atık suyu doğaya en az zarar verecek şekilde arıtma hedefleri, Hidro Dizayn'ın kentsel altyapı mühendisliğine olan ilgisini kalıcı kılmıştır. Bu kapsamda planlama, proje ve saha kontrollüğü hizmetleri verdiğimiz yapılar:

  • İçme-kullanma suyu, kanalizasyon şebekeleri ve atık su arıtma tesisleri 
  • İsale ve terfi hattı projeleri
  • Su depoları, pompa/dolum istasyonları ve bunlara ait diğer yapılar