TAŞKIN ÖNLEME

Hidro Dizayn'ın ilgilendiği diğer bir hizmet alanı da taşkın önleme projeleridir. Çok sayıda can kaybına ve büyük maddi hasarlara neden olan taşkınları önlemek, iyi bir planlama ve projelendirmeyi gerektirmektedir. Hidro Dizayn aşağıdaki yapılar için hizmetler sunmaktadır:


  • Seddeler,
  • Derivasyon Kanalları,
  • Taşkın Duvarı
  • Şehir Yağmursuyu Boşaltım Sistemleri
  • Akarsu Yatağı Düzeltme ve Düzenlemeleri
  • Sel Kapanları ve Barajlar