ANA (MASTER) PLANLAMA

Su ve toprak kaynaklarının gün geçtikçe artan önemi, bu kaynakların geniş kapsamlı, çok amaçlı ve bütünleşik bir yaklaşımla sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda havza ölçeğinde ana (master) planlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki adımlar izlenerek ana (master) planlama çalışmaları yapılmaktadır: 

  • Su ihtiyacının (içme-kullanma suyu, sulama, enerji) belirlenmesi
  • Su ve toprak kaynaklarının belirlenmesi
  • Su ve toprak paydaşlarının belirlenmesi
  • En uygun çözümlerin (bütün alternatiflerin) ortaya konulması