KESİN PROJE

Hidro Dizayn, müşterice istenen alternatife göre hizmet alanlarındaki projeler için kesin proje çalışması yapmaktadır. Bu aşamada, yalnızca istenen formülasyona bağlı kalmayan Hidro Dizayn, proje maliyetini, süresini ve çevresel etkileri azaltacak formülasyon alternatiflerini de değerlendirmekte ve öneri olarak müşterilerine sunmaktadır. Sürekli saha ziyaretlerini de kapsayan bu hizmette, aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:  
  • Harita Alımı İçin Tahditlerin Belirlenmesi
  • Alınan Haritalar Üzerine Yapı Yerleşimlerinin Yapılması
  • Doğal Yapı Gereçleri ve Temel Araştırma Programının Hazırlanması
  • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
  • Fizibilite Kapsamı Çalışmaların Detaylandırılması
  • Prensip (Guideline) Projelerin Hazırlanması
  • Kesin Projelerin (İnşaat, Mekanik ve Elektrik) Hazırlanması
  • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
  • Kesin Proje Albümünün Oluşturulması ve Onaya Sunulması