SAHA KONTROLLÜĞÜ

Hidro Dizayn'ın kadrosunun büyük çoğunluğunu saha kontrollük ekipleri oluşturmaktadır. Hidro Dizayn, ilk olarak yurtiçinde verdiği bu hizmete, 2010 yılı sonu itibariyle başlayan Gürcistan'daki Paravani Reg. ve HES projesiyle uluslararası nitelik kazandırmıştır. Projelerin büyüklüğüne göre değişen sayılarda personelini bu ekiplerde görevlendirmektedir. Bu hizmet kapsamında Hidro Dizayn'ın üstlendiği görevler aşağıdaki gibidir:

  • Saha imalatlarının proje ve şartnamelere uygunluğunun yerinde kontrolü,
  • Yüklenici tarafından hazırlanan haftalık/aylık ilerleme raporlarının kontrolü,
  • Yüklenici tarafından hazırlanan aylık hakedişlerin kontrolü,
  • Yüklenici tarafından işin yapımıyla ilgili sunulan görüş ve önerilerin değerlendirilmesi,
  • Haftalık/aylık toplantıların organize edilmesi ve yönetilmesi,
  • Yüklenicinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetiminin kontrolü,
  • Saha laboratuvarının sürekli kontrolü,
  • Yüklenici ölçümlerinin düzenli olarak kontrolü,
  • Saha kalite kontrol ekibinin oluşturulması ve Yüklenici'nin kalite yönetiminin yerinde kontrolü.