YATIRIMCI DANIŞMANLIĞI

Projelerin büyüklüğüne göre bazı yatırımcılar kendi sorumluluklarındaki süreçleri yönetmek üzere proje boyunca her türlü teknik konuyu danışabileceği danışman firmalara gereksinim duymaktadır. Hidro Dizayn, bu konuda da hizmet sunmakta olup müşterilerinin güvenini kazanmış bir konumdadır. Hidro Dizayn, bu kapsamda verdiği hizmetle müşteri adına aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:

  • Kesin ve uygulama projelerinin gözden geçirilmesi,
  • Yapım aşaması tasarım değişikliklerinin değerlendirilmesi,
  • Kalite yönetiminin denetlenmesi ve takibi,
  • Uygunsuzluk durumlarının yönetimi ve Yüklenici'ye direktifler hazırlanması,
  • Uygulama iş programının kontrolü ve ilerlemelerin takibi,
  • Finansal modelleme ve ihale teknik belgelerinin hazırlanması,
  • İhalelerin önyeterlik, teknik soru-cevap, tekliflerin teknik kıyası süreçlerinin yönetimi,  
  • İnşaat sonu ve işletme hallerinde tesislerin kontrol ve gözlemlerinin yapılması,
  • Gözlem ve işletme bakım kılavuzlarının (talimatlarının) hazırlanması.