KREDİ KURULUŞU DANIŞMANLIĞI

Kredi kuruluşları, kredi kullandırımından önce ve kredi kullandırımı boyunca çoğu zaman bir danışmana ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda kredi kuruluşlarının ilk başvurduğu firmalardan biri olan Hidro Dizayn, bugüne değin birçok müşterisine bu hizmeti başarıyla sunmuştur. Bu hizmet kapsamındaki çalışmalar aşağıdaki gibidir:    

 • Ön Değerlendirme Raporu’nun Hazırlanması:
  • Bir sefere mahsus olmak üzere hazırlanan olan bu rapor kapsamında:
   • Projenin maliyeti, inşaat süresi için Yatırımcı varsayımlarının detaylı incelenerek teyit edilmesi,
   • Projenin teknik nitelikleri, jeolojik riskler, proje inşaatına ve öngörülen optimum performans ile işletimine ilişkin riskler, santralin net ve brüt verimliliği, çevre ve diğer izinler, santrale ilişkin sınırlamaların değerlendirilmesi,
   • Proje işletme çalışmalarının güncelleştirilmesi,
   • Projenin memba-mansab değerlendirmelerinin yapılarak enerji üretimi hesaplarının yapılması ve Fizibilite Raporu ile mukayesesi,
   • Genel İş Programı’nın değerlendirilmesi ve görüş verilmesi,
   • Keşif ve metrajı çalışmalarının değerlendirilmesi,
   • Yatırımcı tarafından hazırlanmış olan hakediş yapımına esas ödeme oranlarına uygunluğunun kontrol edilmesi.
 • Üç Aylık İlerleme Raporları’nın Hazırlanması:
  • Yatırımın tamamlanarak işletmeye alınmasına kadar olan dönem boyunca iş programına göre işlerin gerçekleşme yüzdeleri, projelerin fiziksel ilerlemesinin onaylanmış nakit akış tablosu ile yüzde bazında mukayesesi, proje kapsamında meydana gelebilecek olası problemler, problemlere ilişkin çözüm önerileri, çevresel etkiler ve iş programına göre oluşabilecek gecikmeler ve sonuçları hakkında görüş ve tavsiyelerin yer aldığı ilerleme raporları hazırlanmaktadır.
 • İşletmeye Alma, Tamamlanma ve Nihai Raporların Hazırlanması    
  • Projenin fizibilite raporu çalışmalarında verilen teknik spesifikasyonlara uygun bir biçimde güvenilir ve başarılı bir şekilde işletmeye alındığının ve geçici kabul sürecini sağlayabileceğinin İşletmeye Alma Raporu'yla teyidi,
  • Geçici kabulün onaylanması, eksik kalan işlerin detayı, izin, lisans ve ruhsatların durumu, maliyet artışlarının sponsorlarca karşılandığının Tamamlanma Raporu'yla teyidi,
  • Projenin yapım döneminin fiilen tamamlandığı ve elektrik üretebilir hale geldiği ile ilgili olarak kesin kabule ilişkin Nihai Rapor'un hazırlanması.