YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Aldonat Köksal

İnşaat Yüksek Mühendisi - Yönetim Kurulu Üyesi

1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra, 1995 yılında yine aynı bölümde Hidrolik Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitimini tamamlayıp İnşaat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. 1993 yılında lisansüstü eğitimi sırasında kısa bir süre ODTÜ Su Kaynakları Laboratuvarı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Çeşitli firmalarda su yapıları mühendisliği alanında başarılı işlere imza atarak 1998 yılında Hidro Dizayn'ı ortaklarıyla birlikte kurmuştur. Hidro Dizayn'ın üstlendiği projelerde mühendislik ve müşavirlik işlerini ve yönetim kurulu üyesi olarak idarecilik görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 


Hakan Okuyucu

İnşaat Yüksek Mühendisi - Yönetim Kurulu Üyesi

1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra, 1995 yılında yine aynı bölümde Ulaşım Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitimini tamamlayıp İnşaat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Özel bir firmada su yapıları mühendisliği alanında başarılı işlere imza atarak 1998 yılında Hidro Dizayn'ı ortaklarıyla birlikte kurmuştur.Hidro Dizayn'ın üstlendiği projelerde mühendislik ve müşavirlik işlerini ve yönetim kurulu üyesi olarak idarecilik görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.  


M. Denizhan Bütün

İnşaat Yüksek Mühendisi - Yönetim Kurulu Üyesi

1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü tamamladıktan sonra, 1995 yılında yine aynı bölümde Geoteknik Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitimini tamamlayıp İnşaat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Çeşitli firmalarda su yapıları mühendisliği ve enerji projeleri müşavirliği alanlarında başarılı işlere imza atarak 1998 yılında Hidro Dizayn'ı ortaklarıyla birlikte kurmuştur. Hidro Dizayn'ın üstlendiği projelerde mühendislik ve müşavirlik işlerini ve yönetim kurulu üyesi olarak idarecilik görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

GENEL MÜDÜRLÜK

Bürgehan Akçaru

İnşaat Mühendisi - Genel Müdür Yardımcısı

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Çeşitli firmalarda su yapıları mühendisliği ve saha kontrollüğü alanlarında başarılı işlere imza atarak, 2010 yılı sonundan itibaren Hidro Dizayn'a katılmıştır. 2011'den itibaren ise genel müdür yardımcısı olarak idarecilik görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.