Enerji

Enerji

2023-04-12T14:51:32+03:00

Yenilenebilir enerji denildiğinde hiç şüphesiz ilk sıralarda yer alan hidroelektrik, Tractebel Hidro Dizayn’ın ana hizmet alanlarından biridir. Tractebel Hidro Dizayn bugüne kadar farklı karakteristiklere sahip ve kurulu güçlerinin toplamı aşan, çok sayıda hidroelektrik projesi için planlama, tasarım, inşaat ya da işletme aşamalarında mühendislik veya müşavirlik hizmetleri vermiştir.

Uzman kadrosu ve bilgi birikimiyle, her türlü yenilenebilir enerji projesinde çözüm ortağınız olan Tractebel Hidro Dizayn, sektörün Türkiye’de ilk akla gelen firmalarından birisidir ve gerekmesi halinde dünya çapındaki tecrübeleriyle tanınan Tractebel(1) tarafından desteklenmektedir.

Hidroelektrik projeleri, başta harita, meteoroloji, jeofizik, jeoloji, ziraat, çevre, inşaat, makine ve elektrik olmak üzere çok sayıda mühendislik ve bilim dallarına mensup uzmanların, planlamadan işletme aşamasına kadar uyum içinde çalışmasıyla vücut bulan mühendislik harikalarıdır. Öyle ki, birkaç yüz metre ara ile inşa edilen iki tesiste dahi aynı tasarımın kullanılması mümkün değildir. Tractebel Hidro Dizayn’ın planlamadan işletmeye kadar her aşamada projeci ya da danışman olarak bugüne kadar katkı sunduğu yüzlerce hidroelektrik tesisi, ülkemiz insanı için ışık, sanayimize güç ve gelecek nesillerimiz için temiz enerji kaynağıdır.

  • Depolamalı, Depolamasız ya da Küçük Depolamalı Hidroelektrik Tesisleri
  • Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Tesisleri

Hidro Dizayn, Tractebel(2)’den aldığı destekle;

  • Rüzgâr Santralleri,
  • Yoğunlaştırılmış Fotovoltaik (CSP) ve Güneş Enerji Santralleri (PV/GES),
  • Jeotermal Enerji Santralleri (JES),
  • Biyogaz ve Biyokütle Santralleri,
  • Dağıtık ve Hibrit Enerji Sistemleri,

konusunda da Türkiye’de önemli sayıda projeye imza atmış olup, fizibilite aşamasından işletmeye alma ve rehabilitasyon çalışmalarına kadar yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir.

(1) Tractebel, yenilenebilir enerji projelerinde 150 yılı aşkın tecrübesiyle, her türlü projeyi başarıya ulaştıracak birinci sınıf mühendislik ve teknik yenilikler sunmaktadır.

(2) Tractebel, 100 kadarı açık deniz tipi olmak üzere 500’den fazla rüzgâr, 400’ün üzerinde güneş, 500’den fazla termal ve 150’nin üzerinde gaz santralinin planlama, tasarım veya danışmanlık işlerini yürüterek, kırılması güç bir rekorun sahibi olmuştur. Bu projeler kapsamında 30,000 km’yi aşan enerji nakil hattı, 400’den fazla trafo merkezi ve 60,000 km’den fazla gaz boru hattı projelendirilmiştir.