Size Sunduklarımız

Hidro Dizayn’da sizi bekleyen klasik anlamda bir kariyer değildir. Üstlendiğiniz görevlerin çeşitliliği ve daha en başından size yüklenen sorumluluklar, kariyerinizin inşası için faydalanabileceğiniz fırsatlardır.

Çalışanlarımızın büyük çoğunluğunu, proje müdürleri, proje mühendisleri ve teknikleri oluşturmaktadır. Eğer bu görevlerle ilgileniyorsanız, bilgi ve deneyiminizi en iyi şekilde kullanabilmek için size en doğru yerde görevlendiririz. Her projede karşılaşılan güçlüklere siz de tanık olur ve onların nasıl aşıldığını adım adım yaşarsınız. Bu, mevcut deneyiminizi ilerletmenizde size olanak sağlamaktadır. Kendinizi kısa zamanda tek başınıza proje üstlenmiş olarak bulabilirsiniz. Öncelikle küçük projeleri, daha sonra tüm niteliklerinizi sergileyebileceğinizi büyük, karmaşık projeleri üstlenirsiniz. Bu konuda size güveniyoruz.

Bilginin paylaşılması: Bir Hidro Dizayn geleneği.

Çalışanlar arası bilgi paylaşımı şirketimizin sürekli gözettiği bir politikadır. Yalnızca çalışanların bilgisiyle sınırlı kalmayan bu bilgi paylaşımı, yeni teknolojiler, eğilimler konusunda üniversitelere, mesleki kuruluşlara ve serbest danışmanlara yakın durmayı da kapsamaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası forumlara, konferanslara katılım sağlayarak bilgimizi güncel tutmaktayız. Çalışanlarımızı akademik kariyer konusunda teşvik etmek, onlara tezlerinde yardımcı olmak sürdüregeldiğimiz bir diğer geleneğimizdir.

Eğer kariyeri bilgi, ilişkiler, nitelikler ve deneyimler konusunda sürekli olarak büyüme ve ilerleme olarak tanımlıyorsanız, o zaman aramıza katılarak sıradışı bir kariyere merhaba diyebilirsiniz.