Bilimsel Yayınlar ve Makaleler

Ulusal Uluslararası Kongre Seminer Sempozyum

23rd World Energy Congress

Hydropower, The CASPIAN CENTRAL ASIA

ICOLD

IV Ulusal Taşkın Sempozyumu

TRCOLD

II Barajlar ve HES Fuarı

2. Barajlar Kongresi

AFRICA

Bilimsel Yayın-Makale

Konferans/Seminer Konu Hazırlayan Tarih
İMO 18. Teknik Kongre ve Sergisi Güncel Hidrometeorolojik Ölçüm Ağı Olmayan Bir Havzada Su Potansiyeli Hesabı: Gürcistan Örneği

Eray Usta

Aldonat Köksal

2022
ICOLD 2020 Case Study of Alpaslan II Dam two-dimensional dam break analysis Eray Usta 2020
10. Ulusal Hidroloji Kongresi Güncel Hidrometeorolojik Ölçümü Olmayan Bir Havzada Taşkın Hidrolojisi Çalışması İçin Pratik Bir Yaklaşım Eray Usta 2019
Aktuell Journal FEKE-II Barajı ve HES Seda Korkmaz 2019
129. DSİ Teknik Bülten Hidroelektrik Santrallerde Ani Türbin Kapanmasına Bağlı Gelişen Su Darbesine Önlem Olarak Basınç Düşürücü Vana Etkisinin Matematiksel Model ile Araştırılması Eray Usta 2018
Aktuell Journal Doğançay Regülatörü ve HES Projesi

Faruk Çetin

Seda Sopacı

2017
İMO-Seminerleri Karakurt Barajı Hidrolik Karakteristiklerinin 3 Boyutlu Nümerik Analizle Belirlenmesi Eray Usta Şubat 2017
TRCOLD – Antalya Sanibey Barajı Dolusavak Hidrolik Hesap ve Deneyi Seda Sopacı 2016
3. TDMSK İzmir Türkiye’deki kamu özel iş birliği modelinin iyileştirilmesine ait öneriler Gökhan Tunç – Emrah Özsaraç Ekim 2015
Barajlar ve HES Fuarı Sanibey Barajı Önyüz Beton Kaplama Derzlerinin Deformasyon Davranışı Faruk Çetin Ocak 2015
DSİ Barajlar Kongresi 1 Hidromekanik Teçhizat Kumanda Tertibatları Ramis Taştekin Şubat 2014
DSİ Barajlar Kongresi 1 Cevizlik Yeraltı Santrali Kazı-Destek Sistemi Serkan Harmandar Şubat 2014
DSİ Barajlar Kongresi 1 Sanibey Barajı Dolusavak Hidrolik Hesap ve Deneyi Murat Işıldak – Endam Güngör Şubat 2014
DSİ Barajlar Kongresi 1 Sanibey Barajı Önyüz Beton Kaplama Derzlerinin Deformasyon Davranışı Uğur Akpınar – Faruk Çetin Şubat 2014
DSI G.M. Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Borulu Sulama Sistemleri ve Pompa Tesislerinin Boyutlandırılması Aydın Yıldırım Mayıs 2013