Tasarım Stratejileri

  • Yürüttüğümüz Tasarım Projeleri, ürünün işlevsel özelliklerinde ya da öngörülen kullanımlarında somut önemli bir değişiklik getiren ürün odaklı yenilikçi tasarım faaliyetlerini içermektedir.
  • Uzun vadede, Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının arttırılmasını teşvik etmek ve ekonomik katma değer oluşturmak,
  • Tasarım projeleri ihraç ederek ülke ekonomisinin büyümesinde pay sahibi olmak,
  • Firmamızı uluslararası bir Tasarım Merkezi (Design Center) haline getirmek,
  • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapmak,
  • Endüstriyel tasarım tescil, patent ve faydalı modele konu olacak ürün sayımızı arttırmak,
  • Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hedefler geliştirilip «Yenilik, Yerleşme» çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişini hızlandırmak,
  • Paydaşlarımızla birlikte dünyanın en zor tasarım projelerini gerçekleştirmek,