Su

Su Kaynakları

Su Kaynakları Mühendisliği, kurulduğu ilk günden beri Hidro Dizayn’ın ana hizmet kolu durumundadır. Çeyrek asra yaklaşan uzmanlıkla Tractebel(1)’in uluslararası gücünün birleşimi sayesinde Hidro Dizayn, dünyanın her neresinde olursanız olun, su mühendisliği ile ilgili her türlü probleminizin çözümü için doğru adrestir.

Sulama, gölet, baraj ve hidroelektrik projeleri başta olmak üzere, su kaynakları planlama ve tasarım hizmetleri, taşkın koruma projeleri ve su yolları ile kıyı ve liman yapıları da uzmanlık alanımızdadır.

Hidro Dizayn, bir projenin planlama veya ön planlama ve fizibilite çalışmalarından inşaat ve devreye alma ve işletme sonuna kadar, ihtiyacınız olabilecek her türlü mühendislik ve müşavirlik desteğini verebilecek uzman kadroya sahiptir. Taahhüdümüz sadece son teknoloji mühendislikle sınırlı olmayıp, aynı zamanda projenizin gelişimine katkı sağlayacak danışmanlık hizmetlerini de içerir.

Atık Depolama Tesisleri

Türkiye, yeraltı zenginlikleri açısından şanslı bir ülkedir. Madencilik faaliyetlerinin çeşitli süreçlerinde ortaya çıkan atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Atık Depolama Tesisleri inşa edilmektedir.

Su yapılarının tasarım ve kontrollük hizmetlerinde uzman olan Hidro Dizayn, 2012 yılından beri atık depolama tesislerinin yer seçiminden, kapatma aşamasına kadar gerek tasarım gerekse ihale ve inşaat aşamalarında, resmî kurumlara ve özel sektör firmalarına mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 35 No.lu Su Yapıları Yetkili Denetim Firması (SYDF) İzin Belgesine sahip olan Hidro Dizayn, Atık Depolama Tesislerinin inşaat aşamalarında saha denetim hizmetlerini de güncel mevzuata uygun olarak yerine getirmektedir.

Hidro Dizayn, Atık Depolama Tesisleri konusunda ülkemizde ve dünyada süregelen gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu sayede ihtiyaç sahiplerine çağdaş, ekonomik ve yapılabilir çözümler sunmaktadır.

(1) Tractebel, dünyanın önde gelen su mühendisliği şirketlerinden beşine daha ev sahipliği yapmaktadır:

    • Coyne et Bellier (Fransa),
    • Lahmeyer International (Almanya),
    • Leme Engenharia (Brezilya),
    • IMDC (Belçika),
    • GKW (Almanya).