Kastamonu Daday Budaklar Barajı Proje Yapımı” Ön Rapor Sunumu Yapıldı

DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı ve DSİ 23. Bölge Müdürlüğü’nün katılımıyla gerçekleştirilen Ön Rapor Sunumu, 27 Temmuz 2022 tarihinde yapıldı. Planlama ve Planlama Revizyonu aşamalarında yapılan çalışmalar Ön Rapor kapsamında incelenip, ilave hidrolojik ve jeoteknik verilerle güncellenerek toplam 8 alternatif üzerinde çalışılmış ve barajın, Sayın İdare’nin değerli katkılarıyla, ekonomik ve teknik olarak öne çıkan Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipinde yapılmasına karar verilmiştir. Baraj rezervuarında depolanacak su ile brüt 1,689 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

Daday Budaklar Barajı sayesinde hâlihazırda yeterli sulama yapılamayan bölgedeki tarım arazileri modern sulama sistemleriyle buluşacak ve bu yolla, tarıma dayalı endüstri gelişerek, tarımsal gelirlerde sağlanacak artışlar sayesinde, göç olgusundaki ekonomik etki önemli ölçüde azalacaktır.

Bu gönderiyi paylaş