“Sakarya ve Susurluk Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” sözleşmesi imzalandı

Kuraklık analizleri, modelleme çalışmaları, sektörel etkilenebilirlik analizleri gibi birçok çalışmalar ile beraber Sakarya-Susurluk Havzaları için özel tedbirlerin belirleneceği “Sakarya ve Susurluk Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” nin sözleşmesi, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal Dikmen ve Tractebel Hidro Dizayn Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın M. Denizhan Bütün’ün katılımı ile imzalandı.

Kuraklık Yönetim Planları kapsamında; muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin azaltılmasına ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler belirlenerek, ülkemizin kuraklığa karşı direncinin arttırılması, olası ekonomik kayıpların azaltılması, halkın ve yerel yönetimlerin kuraklık hususunda bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu gönderiyi paylaş